Ledig stilling som redaktør for Fett

 

Søknadsfrist 15. april

 

Fett er et feministisk tidsskrift som utkommer med fire utgaver i året. Tidsskriftet ble etablert i 2004 og utgis av Kvinnefronten med økonomisk støtte fra Fritt Ord og Norsk Kulturråd. Redaksjonen arbeider på uavhengig basis. Fett er medlem av Norsk Tidsskriftforening.

Fett søker nå etter ny redaktør med tiltredelse 1. juni 2015.

Kvalifikasjoner

Vi er på jakt etter en redaktør med en bredt anlagt feministisk interesse, og med erfaring fra journalistisk arbeid og/eller bakgrunn fra organisasjonsarbeid. Fett har en engasjert redaksjon med flinke skribenter, fotografer og aktivister som jobber på frivillig basis, og vi søker en redaktør som evner å motivere redaksjonen og sikre at Fett også framover kan utgi et tidsskrift med høy kvalitet. Søkere står fritt til å levere arbeidsprøver med søknaden.

Om Fett

 • Fett er en ledende feministisk stemme i den offentlige samtalen om kjønn, kjønnspolitikk og likestilling. Tidsskriftets formål er å fremme feministisk opplysning og mane til diskusjon om viktige og aktuelle temaer.
 • Fett har mottatt flere priser for godt redaksjonelt arbeid: I 2011 ble bladet tildelt Bergen kommunes likestillingspris, og i 2012 ble bladet utropt til ”Årets komet” av Norsk tidsskriftforening.
 • Fett ønsker å være noe mer enn et tidsskrift som detter ned i postkassa til abonnentene – vi vil også være premissleverandør i den offentlige debatten og synlige i kulturbildet. De siste årene har vi derfor arrangert flere debatter, konserter og andre kulturarrangementer.
 • Tidsskriftet er en del av Norsk Kulturråds innkjøpsordning.

Se våre nettsider www.fett.no for mer informasjon.

Arbeidsoppgaver

Redaktørstillingen innebefatter følgende ansvarsområder:

 • Redaksjonelt ansvar for utgivelsene etter de prinsipper og intensjoner som er trukket opp i Fetts vedtekter, i Fetts handlingsplan og i Redaktørplakaten
 • Fastlegge redaksjonens arbeids- og ansvarsområde
 • Rekruttere skribenter og fotografer sammen med redaksjonen
 • Kontinuerlig vurdere målsettinger og strategi, og legge fram forslag til styret
 • I samarbeid med styret og administrasjonssekretær ha ansvar for tidsskriftets økonomi, regnskap, budsjetter, og rapportere uklarheter til styret
 • Legge til rette for samarbeid og kommunikasjon internt i redaksjonen, og opp imot eiere og styret. Dette innebærer også koordinering av formgivning og trykk
 • Tilrettelegge for synlighet og deltagelse i media, og på andre måter styrke Fetts rolle som en viktig stemme i den norske offentligheten
 • Rapportere til Fetts styre
 • Redaktør har de siste årene vært ansvarlig for å arrangere slippfester. Erfaring som kulturarrangør kan være en fordel, men ikke en nødvendig betingelse.

Betingelser

Redaktøren mottar et honorar på 20 000,- pr utgivelse. Øvrige betingelser gis etter avtale med Fetts styre. Fett har kontor i Kvinnefrontens lokaler i Oslo, som redaktøren vil disponere sammen med Fetts administrasjonssekretær. Det er ingen betingelse å ha bosted i Oslo, men Fett disponerer ikke lokaler andre steder i landet. Størstedelen av Fetts arbeid gjøres på frivillig basis, og redaktøren er ved siden av administrasjonssekretær og designer den eneste som mottar kompensasjon for arbeidet. Daglig drift og distribusjon håndteres av administrasjonssekretæren. Stillingen utlyses som et oppdrag, med gjensidig oppsigelsestid på tre (3) måneder.

Spørsmål om stillingen kan rettes til nåværende redaktør Hilde Sofie Pettersen på tlf: 473 70 190, e-post: hildesofiepettersen@gmail.com eller styreleder Siri Fløgstad Svensson på tlf: 916 05 269, e-post: siriflogstad@gmail.com

Søknadsfrist: 15. april

Søknad med CV og eventuelle arbeidsprøver sendes til styreleder: siriflogstad@gmail.com. Dersom noe ønskes sendt i posten, bør det informeres per e-post.

Fett, v/Kvinnefronten

Kirkegata 5

0153 Oslo

Merkes: Redaktør i Fett

 

 

 

 

 

 

Share This