Helse: Nærmere 17% av norske kvinner kan ha problemer med stoffskiftet; likevel opplever pasienter at det er vanskelig å få tilstrekkelig behandling. Thyroidea Norge er en nystartet organisasjon som skal jobbe for et paradigmeskifte innenfor feltet.

– Vi ønsker å fokusere på folkeopplysning og gjøre informasjon om stoffskiftesykdommer mer allment kjent i Norge, da kunnskapen om disse sykdommene i dag er ganske lav blant befolkningen, forklarer leder av Thyroidea Norge, Anne Marie Rosenvold.

Stoffskiftesykdommer er en merkelapp på flere forskjellige diagnoser som har til felles at de knyttes til ubalanse i skjoldkjertelen (Thyroidea glandula). Til tross sin beskjedne størrelse produserer kjertelen noen ganske essensielle hormoner, blant annet Thyroxin, Trijodthyronin og  Calsitonin,  som påvirker kroppens vekst, mental kapasitet, fordøyelse og hjerterytme.

To relativt kjente diagnoser er for lavt og for høyt stoffskifte (hypotyreose og hypertyreose), som betyr at det lages for lite eller for mye hormoner i skjoldkjertelen. I tillegg finnes en rekke andre medfødte stoffskiftesykdommer, samt følgetilstander av stoffskiftesykdom. Både for lavt og for høyst stoffskifte kan føre til store skader i kroppen, og i verste fall være livstruende uten rette behandling.

Flest kvinner

Tidligere antok man at rundt 1–2% av befolkningen led av stoffskiftesykdommer, men gjennom NTNUs såkalte HUNT-studier (en omfattende serie helseundersøkelser i perioden 1984–2008) ble det klart at så mange som 4,8% kvinner var i behandling for lavt stoffskifte, og 2,5% var diagnostisert med for høyt. Man regner at 16,6% kvinner og 5,9% menn kan lide av problemer knyttet til stoffskiftet. Prosentfordelingen forklares blant annet med  kjønnshormonene, og hypotyreose (for lavt stoffskifte) kan komme i forbindelse med graviditet.

–Symptomene til disse sykdommene kan være vage og diffuse, og mange kvinner opplever at verken deres partnere eller leger  tror på sykdomsbeskrivelsen deres, sier Rosenvold. –For de det gjelder blir dette en ekstra belastning, siden det er svært viktig å bli diagnostisert, begrense stress og ta hensyn til sykdommen.

Men ikke bare en kvinnesykdom

I en artikkel med utgangspunkt i HUNT-studien konkluderer forfatterne med at «Det er altså viktig å huske på at funksjonsforstyrrelser i thyreoidea ikke bare er en kvinnesykdom» (T. Bjøro m. fl, Tidsskr. Nor. Lægeforening 10/2002).  En alvorlig tilstand der menn rammes dobbelt så ofte som kvinner, er kreft i skjoldkjertelen, der overlevelse krever en tidlig diagnose.

Det kan imidlertid være vanskelig å finne informasjon om stoffskifteproblemer spesifikt for menn, hevder Rosenvold.

– Det meste som finnes av nettsider, fora og medisinsk litteratur om temaet omhandler kvinner. Vi har derfor laget en egen seksjon på nettsidene våre for menn. Enkelte symptomer er kjønnspesifikke, og kan være vanskelige å finne informasjon om på egen hånd. Samtidig kan man jo spekulere i om den manglende forskningen generelt på stoffskiftesykdommer skyldes at det er behandlet som en «kvinnesykdom».

Paradigmeskifte

Rosenvold ønsker seg nå et paradigmeskifte innen behandlingen av stoffskiftesykdommer:

­­– Man har lenge trodd at stoffskiftesykdommer er bare litt plagsomme, lette å diagnostisere og enkle å behandle. Vi ønsker først å fremst at denne holdningen endres. Stoffskiftesykdommer er ikke lette verken å diagnostisere eller behandle, og kan være svært vanskelige å leve med. Mange utvikler dessuten alvorlige følgetilstander av selve behandlingen, fordi det kun finnes en anbefalt behandlingstilnærming.

Hun ønsker seg mer kunnskap blant allmennleger, bedre rettigheter i Folketrygden og aksept for ulike behandlingsformer.

– Vi ønsker en mye mer individuell tilnærming til behandlingen. I dag er mange leger og endokrinologer av den oppfatning at samme behandling kan brukes på alle tilfeller, og det finnes i dag bare ett anbefalt legemiddel for lavt stoffskifte: Levaxin. Til sammenligning er det for diabetes, som er en annen endokrin sykdom, over 70 forskjellige legemidler tilgjengelig, nettopp fordi man har forstått at ikke samme behandling fungerer likt for alle.

I følge Rosenvold er det i flere land organisasjoner som Thyroidea Norge som jobber mot de samme målene. – Det er viktig å øke kunnskapen generelt i samfunnet – da kan vi også forebygge og bremse utviklingen av stoffskiftesykdommer.

Vil du vite mer om stoffskiftesykdommer? Se nettsidene til Thyroidea Norge for mer info eller for å melde deg inn.

 

Kilder:

Norsk helseinformatikk

NOU 1999: 13 Kvinners helse i Norge

www.thyroidea.no

 

Foto: Chris Tazewell/Flickr.com (CC:attribution non-commercial)

Share This