Støtt Fett

Fett drives ideelt, og har ikke som mål å tjene penger – men vi har en meget trang økonomi. Det koster å lage tidsskrift på papir. Trykk, porto, administrasjon, design og honorarer blir til sammen mye. Støtt Fett med noen avgjørende kroner. Tusen takk!

 

vipps

 

patreon