En het potet: Kulturell appropriering

En het potet: Kulturell appropriering

Kan man egentlig stjele kultur? Fett har spurt fire ulike feminister om saken. Når den feministiske bevegelsen vokser, blir den også mer mangslungen. Et bilde på dette er de siste årenes oppsving i bruk av ord som «safe space», «trigger warnings», relativt nye...