Spenninger mellom østlig og vestlig feminisme

Spenninger mellom østlig og vestlig feminisme

Hvilke spenninger finnes det mellom østlig og vestlig feminisme? Etter oppløsningen av Sovjetunionen fant mange øst-europeiske kvinner det vanskelig å stole på den post-sovjetiske emansipasjonsdiskursen, skriver kjønnsforsker Redi Koobak: De var både leie av og mettet på likestillingsretorikk.

Hvorfor jeg trenger en samboerskapslov

Hvorfor jeg trenger en samboerskapslov

I november ble Estlands nye samboerskapslov vedtatt, men på grunn av et regjeringsskifte er den nå blitt utsatt, og risikerer å bli utvannet. – Familien min eksisterer, skriver denne estiske moren. – Hvorfor nektes vi juridisk anerkjennelse?