Leder, Fett#2 2015: Det er mye vi må snakke om

Leder, Fett#2 2015: Det er mye vi må snakke om

#jegharopplevd ble kritisert for å skjule menns erfaringer med trassering og overgrep, fordi kampanjen var rettet mot kvinners erfaringer. I denne utgaven av Fett setter vi fokus på seksuelle overgrep mot menn. Det betyr ikke nødvendigvis at vi er enige i kritikken.