Spenninger mellom østlig og vestlig feminisme

Spenninger mellom østlig og vestlig feminisme

Hvilke spenninger finnes det mellom østlig og vestlig feminisme? Etter oppløsningen av Sovjetunionen fant mange øst-europeiske kvinner det vanskelig å stole på den post-sovjetiske emansipasjonsdiskursen, skriver kjønnsforsker Redi Koobak: De var både leie av og mettet på likestillingsretorikk.