Spenninger mellom østlig og vestlig feminisme

Spenninger mellom østlig og vestlig feminisme

Spenninger mellom østlig og vestlig feminisme I Sovjetunionen var kvinners rettigheter sikret formelt sett, mens mange kvinner i praksis ble tvunget til dobbeltarbeid. Etter oppløsningen av Sovjetunionen fant mange øst-europeiske kvinner det vanskelig å stole på den...