Fett 2/2016: Selvbilder

Fett 2/2016: Selvbilder

Selfie, selvbilde, selvforståelse, selvtillit, selvrepresentasjon. Fett 2/2016 setter fokus på selvbilder: Skeive og streite, kjønnede og rasialiserte, nasjonale og kulturelle. Hvordan påvirkes vi av samfunnets forestillinger om kjønn, av negative framstillinger av og...