Utgaver

Fett #1/24 FRITT PALESTINA set fokus på den palestinske frigjeringskampen og det pågåande folkemordet i Gaza. Bidraga i nummeret tek for seg tema som akademisk boikott av Israel, situasjonen for gravide på Gaza, solidaritet mellom Sápmi og Palestina og ytringsfridom under press i Frankrike. Nummeret har også poesi av poetar som Fadwa Tuqán, Hind Joudeh og Sadik Qaka.

Les mer og kjøp nummer

Temaet for årets siste nummer av Fett er KONTROLL. Nummeret belyser tematikk som etestørningar og diskriminering av kvinner i helsevesenet, livet i nonnekloster, skriving under diktatoriske regimer, opphavet til patriarkatet og framstillingar av valdtekt i norsk litteratur.

Les mer og kjøp nummer

Idola våre gir oss noko å lengte etter, begjære og drøyme om. Men kva gjer det med oss å gi personar vi ikkje kjenner så mykje makt over liva våre? Og kven er det som oppnår idolstatus, og kven blir gløymt? I dette nummeret kan du lese om gode og dårlege heltar, islamsk feministteologi, popkultur, kurdisk språkaktivisme og mykje meir.

Les mer og kjøp nummer

Vekst skjer enten vi vil det eller ikke, både i oss selv og omgivelsene våre. Hvordan skal vi kjempe imot kapitalismens krav om evig økonomisk og personlig vekst? Hva skal til for reell endring? I dette nummeret kan du blant annet vandre i hagen til forfatteren Jamaica Kincaid, lese om terapispråk og omsorg, maskulinitet og klimakrise, og mye mer.

Les mer og kjøp nummer

Om kampens raseri og avmakt, om energi og håp funnet i kampen, om inkluderende feminisme og mye mer.

Les mer og kjøp nummer

Om mors kjærlighetsspråk, inklusjon og eksklusjon, kjærlighet i et patriarkalsk samfunn, og mye mer.

Les mer og kjøp nummer

Hva kan en flukt bestå av? Les om seksuelle og reproduktive rettigheter på flukt fra krig, om en skeiv julaften, om fluktruten over Middelhavet, skeiv kunst og mye mer.

Les mer og kjøp nummer

Lysebrun lesbe som pusher 30, et skråblikk fra verdensrommet, om mødre og migranter, med kameraet som våpen, og mye mer.

Les mer og kjøp nummer

Er p-piller skadelig for deg? Hvordan henger fattigdom, kvinnehelse og strukturell ulikhet sammen? Kvinnekroppen gjennom historien, og mye mer.

Les mer og kjøp nummer

Om argentinsk kvinnekamp, transfeminisme, Fetts mobiliseringsguide, direkte aksjon, og mye mer.

Les mer og kjøp nummer

Hva er femonasjonalisme? Om indisk feminisme, antifeminisme og antisemittisme, om jomfru Maria, og mye mer

Les mer og kjøp nummer

Om transnasjonal adopsjon, å bli mor, moderskap og aktivisme, og mye mer.

Les mer og kjøp nummer

Om feministiske kyborger og gynoider. Hvem skal eie robotene? Vi må snakke om incels, sexrobotene kommer, og mye mer.

Les mer og kjøp nummer

Seksualitet i et førlighetsperspektiv, vi vill ha sex (timmars arbetsdag), feministiske perspektiver på BDSM, Tinder og kjønnsroller, og mye mer.

Les mer og kjøp nummer

Politikk for kvinner med dårlig råd, fremoverlent feminisme og aksjehandel, bør vi lønne omsorgsarbeid i hjemmet? Innføring i pensjon og mye mer

Les mer og kjøp nummer

Står feminismen ovenfor et tilbakeslag? Rapport fra FNs kvinnekommisjon, hva gjør vi med «uaktsom rasisme», og mye mer.

Les mer og kjøp nummer

Helsekriser er kvinnekriser, et mulig sceneskifte, kontroll over kvinnekroppen, klimakamp er kvinnekamp og mye mer

Les mer og kjøp nummer

Er rusomsorgen kjønnsblind? Hva skjedde med avholdsfeminismen, et skeivt blikk på rusreformen – og mye mer.

Les mer og kjøp nummer

Les om barselsopprøret, å føde en idé, flerkulturell doula, intervju med jordmødre og mye mer.

Les mer og kjøp nummer

Hva er grensene for språk, hvordan blir man trygg i en kropp som trenger hjelp? Les om funkismiljøets rasisme, streik, en ableist by og mye mer.

Les mer og kjøp nummer

Hva betyr det å være skeiv? Hvem har sin plass, og hvem holdes utenfor fellesskapet i den skeive bevegelsen? Og hvilke skeive kamper ser vi i dag? I dette nummeret kan du blant annet lese om homonasjonalisme, skeive minoriteter, og mye mer.

Les mer og kjøp nummer

4/19 – Følelser

Kan følelser være politiske? Og hva har «empowerment» med fattigdomsbekjempelse å gjøre? Les Maria Pasenau om frykt, tårer og eksorsisme, om syke piker, sinte kvinner og følsomme menn.

Les mer og kjøp nummer

Hva er maskulinitet, og finnes det flere måter å være maskulin på? I utgaven kan du lese om dragkinging som feministisk praksis, om toxic masculinity og mye mer.

Les mer og kjøp nummer

Vi kommer ikke utenom at huden vår påvirker hvordan livene våre forløper seg, skriver Priya Bains, gjesteredaktør for Fett 4/20.

Les mer og kjøp nummer

Vi har tolka «by og bygd» i brei forstand. Vi ser miljø, byar og bygder. Kor vi bur, kva det gjer med oss, korleis vi snakkar om og oppfattar kvarandre, har så mykje å seie for liva vi lev. Dette ville vi sjå på i nummeret.

Les mer og kjøp nummer

Teori om seksualitet og aseksualitet, feministisk broderi, å vandre med formødre, tempelklær til besvær, size matters og mye mer

Les mer og kjøp nummer

Feministisk boligmarked nå!

Les mer og kjøp nummer