Sentrum/periferi, by/bygd, kultur/natur. Dette er veletablerte begrepspar i vår dagligtale som også betegner noen sentrale motsetninger i politikk og ordskifte som har preget året som har gått . Flere kvinner enn menn stemmer på partier som snakker mye om klima. Kvinner flytter fra distriktene, og feminisme har fått rykte på seg for å bli et «urbant elitefenomen». Kjønnsforskning er under press en rekke steder i Europa under anklage om å fornekte biologiske kjønnsforskjeller og det naturlige. Hvorfor er det slik? 

Hva er feministisk distriktspolitikk? Hvorfor synker fødselstallene nord i landet? Hva er feministisk arkitektur eller et feministisk utformet byrom? Henger miljøkamp og feminisme sammen?

I Fett 1/20 kretser vi omkring spørsmål som berører klima, arkitektur, natur, miljø, by, bygd og distrikter – og motsetninger – i et feministisk perspektiv.

Lyst til å bidra? Eller sitter på noen gode ideer? Send tips til redaktor@fett.no

Vi tar imot førsteutkast og andre tips til 15.1.2020.

Noen tilfeldig valgte assosiasjoner i Fett-redaksjonen:
Elsa Laula, demonstrasjonstog, landbruk og fallosbygg.

Share This