Vi ser etter deg som vil lede vår drift i Bergen og bidra til å styrke Fetts posisjon i byens kulturliv. Du vil samarbeide tett med Fetts styre og ansvarlige redaktør basert i Oslo. Som leder av vår Bergensavdeling vil du ha ansvar for å organisere 4 slippfester i året, søke driftsmidler og holde møter med våre redaksjonsmedlemmer i Bergen. Aktivitet utover dette er også svært velkomment, for eksempel gjennom samarbeid med lokale aktører. Ledervervet er honorert med en symbolsk sum. Vi oppfordrer folk med flerkulturell bakgrunn, funksjonsvariasjoner og normbrytende kjønnsuttrykk til å søke.

Søknad sendes til kristiane.bd@gmail.com innen 5. juli.