Innkalling til årsmøte i Fett 2024

Tid: 6. februar 2024 kl. 17.30 Sted: Kvinnefronten, Mariboes gate 13

Forslag til saksliste

1. Konstituering
a. Valg av møteleder og referent
b. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Godkjenning av årsberetning Orienteringssak
Saksunderlag: se vedlegg

3. Godkjenning av regnskap Orienteringssak
Saksunderlag: se vedlegg

4. Budsjett Vedtakssak
Saksunderlag: se vedlegg

5. Vedtekter Vedtakssak
Saksunderlag: se evt. vedlegg

6. Valg av nytt styre Vedtakssak