Til den lokale kulturstøtteordningen for undom, Kjapt svar, utgjør andelen jenter kun 20 prosent av søkermassen. Nå lanserer Bergen kommune en video som skal få opp jenteandelen.

–Vi ønsker å inspirere og motivere andre flinke jenter til å ta steget videre og tørre å satse på sitt kulturuttrykk, sier Ane Tveit Christiansen, medlem av byrådens Jentecrew.

Det var tidligere i år at den skjevheten i kulturmidlene ble satt på dagsorden. Av Bergen Kommunes støttemidler for ungdom kalt Kjapt svar, gikk størsteparten av midlene til gutter – rett og slett fordi jenter ikke søker ordningen. Opprettingen av utvalget som går under navnet «Jentecrewet» tidligere i år skal derimot forbedre sakens tilstand om vi skal tro byråden, og nå skal altså en video inspirere jentene til å søke midler til sine prosjekter. Se videoen her!

–Vi i Jentecrewet har  valgt å lage en film og arrangere et inspirasjonsseminar hvor vi skal vise frem kvinner som har lykkes i kulturlivet, forteller Ane Tveit Christiansen. Målet med filmen og arrangementene er å få frem de forskjellige menneskene og kulturuttrykkene forklarer Christiansen, og Fetts lesere kan nok dra kjensel på noen fjes i videoen, uten at vi skal røpe så mye mer om det.

– I filmen har vi også fått de forskjellige jentene til å fortelle litt om hva som inspirerer dem, og hvor mye kultur betyr for dem. På den måten håper vi å kunne inspirere og motivere andre flinke jenter til å ta steget videre og tørre å satse på sitt kulturuttrykk, fortsetter Christiansen.

Selv har Christiansen drevet med flere kulturuttrykk fra barnsben av, og har også mottatt midler fra Kjapt Svar tidligere. Selv er hun ikke i tvil om at midlene har hjulpet henne videre med det som begynte som en hobby for foto. Hvorfor så få andre jenter velger å søke, begrunner Christiansen blant annet med det gode gamle flinkhetsforklaringen.

– I Jentecrewet har vi diskutert mye rundt temaet hvorfor det er så få jenter som søker kjapt svar. Vi tror at mange jenter stiller strengere krav til seg selv enn guttene. Mange jenter tør ikke å vise hva de er god til, med mindre de vet med sikkerhet at de virkelig er flinke. Guttene tror jeg er mindre redd for å feile, og tør å satse og å prøve seg frem mye mer. I tillegg til dette er det også generelt færre synlige kvinner i kulturlivet enn menn, noe som kan føre til at jenter ikke får klare forbilder de kan se opp til.

Christiansen selv valgte å engasjere seg i Jentecrewet for å få flere jenter til å ta det neste steget – fra hobbystadiet og til det mer profesjonelle, og dermed på sikt skaper det kanskje flere forbilder.

– Jeg har inntrykk av at mange, både jenter og gutter, ofte gir slipp på hobbyene sine når de kommer i tenårene, ofte fordi de ikke synes de er flinke nok. Vi ønsker å fokusere på at man ikke er nødt for å være verdensmester for å stå på en scene, og man trenger ikke være Picasso for å male et bilde. Man må øve seg for å bli bedre.

Share This