Fett søker engasjerte styremedlemmer til å drifte tidsskriftet i 2013-2014.

Som styremedlem i Fett blir du del av et feministisk miljø i Oslo og Bergen som er opptatt av å lage et blad som representerer en mangfoldig, men tydelig feministisk stemme i norsk offentlig debatt. Du får bli med på å styre driften av et blad som gir nye feministiske stemmer mulighet til å komme på trykk og utvikle seg som skribenter, og du får innsikt i og førstehåndserfaring i hva som skal til for å drive et tidsskrift i Norge.

Styrets arbeid består i å ha tilsyn med at alt går som det skal: ha oversikt over regnskap og pengebruk, godkjenne budsjetter, initiere og skrive søknader om finansiell støtte og sørge for at frister for både søknad og rapportering overholdes, hjelpe til å markedsføre og promotere bladet både overfor annonsører og abonnenter, og ordne opp i eventuelle administrative floker som har å gjøre med ansettelser, økonomi, abonnement eller eierskap. Styret fungerer som oppdragsgiver for sekretær og redaktør og har i så måte arbeidsgiveransvar for disse (dog ikke i rent juridisk forstand). Styret utarbeider stillingsutlysninger og foretar intervjurunder med aktuelle kandidater.

Styret i Fett møtes om lag en gang i måneden. Fett drives hovedsakelig på frivillig arbeid, men har en organisasjonssekretær og en redaktør som begge får et honorar for arbeidet de utfører per nummer. Styret, samt redaksjonene i Bergen og Oslo, skribenter, fotografer, illustratører osv. jobber alle frivillig, og får verdifull skrive-, redaksjonell og organisatorisk erfaring, i tillegg til å bidra til et kult feministisk prosjekt.

Fett er et levende miljø i stadig utvikling, med store muligheter for å bidra, lære og påvirke. Styreerfaring er nyttig for forskerspirer som ønsker å få opp søknadskompetansen, humanister som trenger forståelse for økonomi og forretningsdrift og jurist/markedsføring/økonomi-studenter som vil prøve seg i praksis. Det er også fritt frem for alle som er med i Fett, om så det er i styret eller redaksjonen, å bidra til å arrangere debatter og festivaler, å skrive i bladet (ta i så fall kontakt med redaktøren), å gjøre kule feministiske ting under Fett-fanen.

Send oss en kort beskrivelse av deg selv, din bakgrunn og interesser – samt hvorfor nettopp du kan gjøre en god jobb som styremedlem i Norges feministiske tidsskrift.

For spørsmål og søknadshenvendelser, ta kontakt med Ida Irene Bergstrøm innen 23. mars på: idairenebergstrom@gmail.com

Share This